เครื่องกรองสี ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ นำมาติดตั้งเพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่มีวัตถุดิบเป็นผงสีหรือสีฝุ่น สีชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันกับผงแป้งแต่มีองค์ประกอบหลักๆ ก็คือเรซิ่น แม่สี นอกจากนั้นก็ยังมีสารเคมีอื่นๆ เป็นส่วนประกอบด้วย ปัจจุบันสีฝุ่นหรือผงสีที่ว่านี้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อะไหล่รถยนต์ เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมที่ผลิตอลูมิเนียม ฯลฯ

การปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบอย่างเช่น สีฝุ่นหรือผงสีนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เครื่องกรองสีหรือเครื่องร่อนสีฝุ่น เข้าเข้ามามีบทบาทสำคัญ ช่วยยกระดับมาตรฐานในกระบวนการกองการแยกและการร่อนกรอง ผงสีหรือสีฝุ่น รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆ ที่อยู่ในรูปแบบของผงเพื่อปรับปรุงคุณภาพและคุณสมบัติของสีช่วยเพิ่มการกระจายตัวและการคัดกรองสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ส่งผลทำให้ชิ้นงานเกิดความสวยงามมีคุณภาพสม่ำเสมอ มันเป็นเครื่องจักรที่สามารถใช้ในการผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนให้มีความเที่ยงตรงมากขึ้น เมื่อชิ้นงานสมบูรณ์มีคุณภาพได้มาตรฐานก็ย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดและเพิ่มศักยภาพในด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ

ยกตัวอย่าง เครื่องกรองสีฝุ่นหรือผงสี ที่ได้รับความนิยมในยุคนี้ เช่น  SIVTEK VIBRO SEPARATOR เครื่องแยกขนาดระบบสั่น หน้าที่ของมันคือการคัดขนาด ขัด ขจัดฝุ่น กรองและแยกขนาดผงสีหรือสีฝุ่นให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องมีการร่อนกรองและแยกขนาดของวัตถุดิบ ปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายขนาดมีตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้วไปจนถึง 84 นิ้ว อีกทั้งยังรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ อีกมากมาย

เครื่องกรองทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ SIVTEK SELF-CLEANING FILTER เป็นเครื่องกรองสีฝุ่นหรือผงสีที่ รับความนิยมเช่นเดียวกันช่วยเพิ่มผลผลิตในสายการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การทำงานด้วยการทำความสะอาดตัวเองแบบอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการผลิตไหลลื่น ไม่มีสะดุด ไม่ต้องหยุดเครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงเครื่องนี้สามารถกรองวัตถุดิบได้หลากหลายและยังช่วยขจัด รวมถึงแยกอนุภาคที่ไม่พึงประสงค์ที่เป็นของแข็งและสารแขวนลอยที่อยู่ในผงสีหรือสีฝุ่น รวมถึงสารละลายอื่นๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย

ทำไมต้องมีเครื่องกรองสีฝุ่น หรือเครื่องกรองผงสี แล้วเครื่องกรองสีฝุ่นหรือเครื่องกรองผงสีเป็นอย่างไร ช่วยอะไรได้บ้าง ทั้งหมดนี้คือคำตอบ สำหรับเครื่องกรองสีฝุ่นหรือผงสีที่ได้รับความนิยม ก็จะมี 2 เครื่องนี้ การติดตั้งเครื่องควรดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการในทุกๆ อุตสาหกรรม